Ace Your First Grade 4 Exams! ?

The complete online exam revision platform for Grade 4 learners in South Africa.

Primary School Worksheets

Achieve Your Best in Grade 4 Exams with WorksheetCloud:

Mathematics Worksheets South Africa

Study with interactive Grade 4 online practice exams and worksheets that give you immediate feedback and instant help.
Sign Up

Mathematics Worksheets South Africa

Reduce the stress of trying to figure out what your child needs to study for the upcoming Grade 4 exams with our guided revision plan.
Sign Up

Mathematics Worksheets South Africa

Track your child’s Grade 4 exam preparation to ensure they are on track and ready to tackle the end of year exams.
Sign Up

Maths

We cover the following Maths topics in Grade 4 (available in Afrikaans and English) …

 • Addition / Optelling
 • Capacity / Inhoud
 • Common Fractions / Gewone Breuke
 • Data Handling / Data Hantering
 • Decimal Fractions / Desimale Breuke
 • Division / Deling
 • Geometry / Meetkunde
 • Length / Lengte
 • Mass / Massa
 • Measurement (Perimeter, Area, Volume, Probability) / Meting (Omtrek, Area, Volume, Waarskynlikheid)
 • Money / Geld
 • Multiplication / Vermenigvuldiging
 • Notation and Place Value / Notasie en Plekwaarde
 • Number Sentences / Getalsinne
 • Patterns / Patrone
 • Problem Solving / Probleemoplossing
 • Shape and Space / Vorm en Ruimte
 • Subtraction / Aftrekking
 • Time / Tyd

Afrikaans

We cover the following Afrikaans topics in Grade 4 …

 • Leesbegrip: Die gulsige hond
 • Leesbegrip: Jan en sy familie
 • Leesbegrip: Op die plaas
 • Leesbegrip: Sink of Swem
 • Idiome
 • Leesbegrip: ‘n Held is gebore
 • Leesbegrip: Florence Nightingale
 • Woordeboekvaardighede
 • Antonieme en Sinonieme
 • Beskrywende woorde
 • Direkte en indirekte rede
 • Enkelvoud en Meervoud
 • Homofone en homonieme
 • Lees- en skryftekens
 • Lettergrepe
 • Meervoude en verkleiningsvorme
 • Samestellings
 • Selfstandige naamwoorde
 • Teenoorgesteldes, Manlik en Vroulik
 • Trappe van vergelyking en idiome
 • Tye
 • Verkleinwoorde
 • Voegwoorde
 • Voornaamwoorde
 • Werkwoorde
 • Woordsoorte

 

English

We cover the following English topics in Grade 4 …

 • Abbreviations
 • Adjectives
 • Adverbs
 • Apostrophe
 • Conjunctions
 • Dictionary skills
 • Figures of speech – Similes, metaphors, alliteration, rhythm, rhyme
 • Idioms and proverbs
 • Main Idea, proper nouns, spelling
 • Nouns
 • Parts of Speech
 • Phonics
 • Plurals
 • Prepositions
 • Pronouns
 • Punctuation
 • Simple, complex and compound sentences
 • Spelling
 • Statements, questions and commands
 • Subject, Verb, Object
 • Synonyms and antonyms
 • Verbs – regular, irregular, finite, infinitive, stative, auxillary, transitive, intransitive
 • Verbs and Tenses
 • Vocabulary and Spelling
 • Comprehension: The fox and crow
 • Comprehension: Gingerbread Girl Play
 • Comprehension: The greedy dog
 • Comprehension: I tried to take a selfie
 • Comprehension: Stamps
 • Comprehension: On the farm
 • Comprehension: Sport around the World
 • Comprehension: Summer of the Hummer
 • Comprehension: Three Ghosts at Christmas
 • Comprehension: Slim and the Dinosaur

Natural Science

We cover the following Natural Science topics in Grade 4 (available in Afrikaans and English) …

 • Energy around us / Energie rondom ons
 • Energy transfer / Oordrag van energie
 • Movement energy/ Bewegingsenergie
 • Sound / Klank
 • Sound energy / Klankenergie
 • Sound pollution / Klankbesoedeling
 • Sources of energy / Bronne van energie
 • Animal habitats and habits / Diere habitat en gewoontes
 • Animal shelters / Diereskuilings
 • Animals in my garden / Diere in my tuin
 • Birds in my garden / Voëls in my tuin
 • Living and non-living things / Lewende en nie-lewende dinge
 • Plants in my garden
 • Slugs and bugs in my garden / Goggas en gedoentes in my tuin
 • Change of state
 • How we get water / Hoe ons water kry
 • Materials and their combinations / Materiale en hul kombinasies
 • Phases and properties of matter / Fases en eienskappe van materie
 • Properties of materials / Eienskappe van materiale
 • Solids – raw and manufactured
 • Solids, liquids and gases
 • Strengthening materials / Versterking van materiale
 • Struts, frames and indigenous structures
 • Our solar system / Ons Sonnestelsel
 • The Planet Earth / Die Planeet Aarde
 • Rocket systems / Vuurpylstelsels
 • The air around us / Die lug om ons
 • The Moon / Die maan
 • The Planet Earth / Planeet Aarde
 • The Sun / Die Son

History / Geskiedenis

We cover the following History topics in Grade 4 (available in Afrikaans and English) …

 • Early forms of communication / Vroee vorme van kommunikasie
 • How we find out about the present and history of a local area / Hoe kan ons uitvind van die hede en verlede van ‘n plaaslike gebied
 • Introduction to History / Inleiding tot Geskiedenis
 • Mahatma Gandhi
 • Modern forms of communication / Moderne kommunikasie
 • Nelson Mandela
 • San hunter-gatherers / San jagter-versamelaars
 • The oldest forms of human communication / Die oudste vorm van menslike kommunikasie
 • Transport in the air / Lugvervoer
 • Transport on land – Animals, bicycles and carts / Landvervoer – Diere, fietse en waens
 • Transport on land – Cars and trains / Landvervoer – Motors en treine
 • Transport on water / Watervervoer

Geography / Geografie

We cover the following Geography topics in Grade 4 (available in Afrikaans and English) …

 • A globe and map of the world / ‘n Aardbol en kaart van die wêreld
 • Buildings, paths and roads / Geboue, paaie en voetpaadjies
 • Compass directions / Kompasrigtings
 • Crop and stock farming / Gewas- en veeboerdery
 • Grid references / Ruitverwysings
 • Landmarks and explaining the way / Bakens om die roete te verduidelik
 • Map of South Africa / Kaart van Suid-Afrika
 • Map skills – symbols and keys / Simbole en sleutels
 • People and their needs / Mense en hulle behoeftes
 • People and food / Mense en voedsel
 • Places to live and jobs people do / Plekke om te woon en werke wat mense doen
 • Side views and plan views / Sy-aansig en plan-aansig
 • Unprocessed and processed foods / Onverwerkte en verwerkte voedsel
 • Uses of water / Hoe water verbruik word
 • Water as a resource / Water as ‘n hulpbron
 • Water for people / Water vir mense
 • Water pollution / Waterbesoedeling
 • Ways of farming / Boerdery metodes

Use our interactive Grade 4 practice exams today and ace your real exams tomorrow!

Guided Grade 4 Exam Revision

You’re probably too busy to be able to give your child the attention they need with exam studying. WorksheetCloud will guide and help your child with a customised Grade 4 exam revision plan based on the CAPS curriculum. And you’ll also receive access to Grade 4 Maths, English, Afrikaans, Social Science and Natural Science worksheets!

Grade 4 Maths Worksheets South Africa

Reward Learning with REAL Prizes

Studying can be boring. WorksheetCloud makes it AWESOME with the WorksheetCloud Hall of Fame where your child can earn REAL rewards like Loot online shopping vouchers. The more you practice, the more you earn.

South African CAPS Worksheets

See Your Child’s Results (and Confidence) Improve

At a glance you can see what your child has been up to in WorksheetCloud with our detailed reports for Grade 4 Maths, English, Afrikaans, Natural Science and Social Science. We guarantee that with regular use you’ll see their school results improve and their self-confidence skyrocket.

Download CAPS Worksheets South Africa

Our goal is to make parents’ lives easier

Read hundreds of other WorksheetCloud reviews here by parents across South Africa.

Fabulous app and extremely useful!

My daughter has completed her exams and we are so grateful to have stumbled upon your website. She did quite a few of your practice examination worksheets. I found the content to be most useful, with a great balance of questions in ranking of easy to difficult. Each section in the syllabus is covered comprehensively and my daughter really benefited for this year’s exams.

Nasira Vallee

Parent, Grade 4

WorksheetCloud maak ‘n groot verskil in ons lewe!

Ek het te hore gekom van WorksheetCloud deur ‘n vriendin. Ek was so beindruk met dit wat sy my gewys het dat ek dadelik ook my seun geregistreer het om deel te wees. Ek het begin vraestelle download en is in my skik met die hele konsep, hoe eenvoudig dit is en ekstra hulp wat dit bied om ‘n verskil te maak in my seun se eind eksamen se punt en vordering. Baie dankie aan almal wat werk om die program so ‘n sukses maak!

Sonet Schoeman

Parent, Grade 7

Start your membership today.

Better learning experience for your child, improved school results and fewer headaches for you. Sign up takes less than 2 minutes. Ready to give WorksheetCloud a try?

Get FREE Practice Exams here!

Sign up to our free newsletter and you'll get an instant download link to our free practice exams.

First Name
Last Name
Email Address