Grade 10 Afrikaans EAT Pack

 • Over 300+ printable worksheets and practice exams.
 • Covers English, Afrikaans, Pure Mathematics, Mathematical Literacy, Accounting, Business Studies and Life Sciences. (Alle inhoud is ook in Afrikaans beskikbaar.)
 • Based on the South African CAPS and IEB curriculum.
 • FREE bonus downloads included!
 • Alle inhoud ook in Afrikaans beskikbaar.

R499R999

Payment methods for WorksheetCloud
Payment methods for WorksheetCloud

Rock your Grade 10 Afrikaans EAT exams!

Over 250+ printable worksheets and memos to help your Grade 10 child prepare for Afrikaans EAT class tests and exams.

Grade 10 Afrikaans EAT is one of the important subjects your child needs to master this year. But don’t stress, because WorksheetCloud has your back!

We’ve developed a pack of all the printable learning resources your child will need for Afrikaans EAT during Grade 10 that will allow them to practice and revise what they learn in class, while helping to prepare them for Grade 11 next year.

WorksheetCloud Grade 10 Afrikaans EAT Pack was created from the ground up by expert FET Phase teachers in South Africa. This printable pack from WorksheetCloud is designed to help your child succeed in Afrikaans EAT during their Grade 10 year.

What do you get?

 • Over 250+ high-quality, printable worksheets and practice exams covering Grade 10 Afrikaans EAT.
 • Every worksheet and exam has a detailed memorandum that include in-depth explanations to help your child understand each question and answer.
 • All the content is based on the Grade 10 South African Afrikaans EAT CAPS and IEB curriculum and is 100% up-to-date.

Grade 10 Afrikaans EAT Topics Included

Based on the 2023 South African Grade 10 Afrikaans EAT CAPS and IEB school curriculum. The following Grade 10 Afrikaans EAT topics are included in the WorksheetCloud Grade 10 Afrikaans EAT Pack download:

Afrikaans EAT
 • Advertensies – taal in konteks
 • Afkortings, verkortings en akronieme
 • Begripstoets: Dans vertel ‘n storie
 • Begripstoets: Die koning se dilemma
 • Begripstoets: Glasbodems
 • Begripstoets: Japie van Zyl – ‘n ruimtepionier
 • Begripstoets: Maak van die wêreld ‘n beter plek
 • Begripstoets: Met of sonder pynappel?
 • Begripstoets: Olifante diep in die moeilikheid
 • Begripstoets: Pluk ‘n poegie uit vir pret-en-pyn
 • Begripstoets: Speletjieverslawing
 • Begripstoets: Tieners en fone: Hoe om slim daaroor te wees
 • Begripstoets: Vinny Lingham – ‘n kop vol planne
 • Begripstoets: Walvisbaai
 • Byvoeglike naamwoorde – Intensiewe vorme
 • Byvoeglike naamwoorde – trappe van vergelyking, attributief en predikatief
 • Bywoorde
 • Deelwoorde
 • Die enkelvoudige en saamgestelde sin
 • Direkte en Indirekte Rede
 • Drama – kenmerke en begrip
 • Gedigte – algemeen
 • Gedigte – metafore, vergelykings, personifikasie, alliterasie, assonansie.
 • Gevoelstaal, veralgemening en stereotipering
 • Homofone en homonieme
 • Idiome
 • Kortverhaal – kenmerke en begrip
 • Leestekens
 • Letterlike en figuurlike betekenis – denotasie en konnotasie
 • Lydende en bedrywende vorm
 • Ontkenning
 • Selfstandige naamwoorde – meervoude, verkleining en geslag
 • Sinonieme, antonieme en paronieme
 • Sinsoorte – stelsin, vraagsin, bevelsin, uitroepsin
 • Soorte selfstandige naamwoorde – eiename, soortname, versamelname, stofname, abstrakte selfstandige naamwoorde
 • Spelreëls, spelfoute, los en vas skryf van woorde, hoofletters, skryftekens
 • Spotprente – taal in konteks
 • Stamme, afleidings, samestellings en verbindingsklanke
 • Tyd en tydsvorme
 • Voegwoorde – Groep 1, 2 en 3
 • Voorsetsels en voornaamwoorde
 • Voorvoegsels en agtervoegsels
 • Werkwoorde
 • Woordorde in sinne – STOMPI
 • Woordsoorte – algemeen

Why WorksheetCloud?

Practice makes perfect.
WorksheetCloud Grade 10 Afrikaans EAT Pack will allow your child to practice hundreds of relevant, curriculum-based questions in Afrikaans EAT. We’ve included full memorandums that contain correct answers as well as detailed explanations and working-out of each and every question. In a nutshell, WorksheetCloud Grade 10 Afrikaans EAT Pack will get your child ready for all their Afrikaans EAT tests and exams. It’s the easiest way to learn and study.

You can access your content on any device.
View your worksheets and tests on your Apple iPad or Android tablet, your smartphone, or your laptop or desktop computer. WorksheetCloud works on any device and allows your child to access CAPS curriculum worksheets in English and Afrikaans from home, school, or even on the bus.

You’ll never need to set another practise test for your child, ever.
You can print our worksheets for your child to revise on paper, just like the way they do their exams and class tests. Our school worksheets are a great way to simulate an exam and help you determine if your child needs more revision of the Grade 10 Afrikaans EAT curriculum.

Additional Product Information

 • Product type: Digital download
 • Grade: Grade 10
 • Compatibility: Android Tablet, Apple iPad, Apple Mac, Linux, Windows
 • System requirements: PDF reader
 • Language version: English and Afrikaans
 • Download size: 511MB

License Agreement

This version of WorksheetCloud Print is sold with a PRIVATE USE LICENSE, meaning that you can use it at home for personal use with your own child. You are not allowed to distribute, adapt or sell the content. This content may not be used for commercial purposes (e.g. at schools or tutoring).

If you are a teacher or tutor and you’d like to use WorksheetCloud Print with your learners, we have School and Tutor packages available to suit your needs and budget. Contact our support team to request pricing.

Read product reviews written by parents | View other grades