Grade 4 Afrikaans Practice Exams

Get South African Grade 4 Afrikaans printable & interactive CAPS practice exams today, and ace your real exams tomorrow!

Primary School Worksheets
WorksheetCloud Online School Worksheets South Africa

Achieve Your Best in Grade 4 Afrikaans with WorksheetCloud:

Mathematics Worksheets South Africa

Study with interactive Grade 4 Afrikaans online practice exams and worksheets that give you immediate feedback and instant help.
Sign Up

Mathematics Worksheets South Africa

Reduce the stress of trying to figure out what English your child needs to study for the upcoming Grade 4 exams with our guided revision plan.
Sign Up

Mathematics Worksheets South Africa

Track your child’s Grade 4 Afrikaans preparation to ensure they are on track and ready to tackle the end of year exams.
Sign Up

Afrikaans Topics We Cover for Grade 4

 • Antonieme en Sinonieme
 • Beskrywende woorde
 • Direkte en indirekte rede
 • Enkelvoud en Meervoud
 • Homofone en homonieme
 • Idiome
 • Lees- en skryftekens

 

 • Lettergrepe
 • Leesbegrip: Die gulsige hond
 • Leesbegrip: Florence Nightingale
 • Leesbegrip: Jan en sy familie
 • Leesbegrip: ‘n Held is gebore
 • Leesbegrip: Op die plaas
 • Leesbegrip: Sink of Swem

 

 • Meervoude en verkleiningsvorme
 • Samestellings
 • Selfstandige naamwoorde
 • Teenoorgesteldes, Manlik en Vroulik
 • Trappe van vergelyking en idiome
 • Tye

 

 • Verkleinwoorde
 • Voegwoorde
 • Voornaamwoorde
 • Werkwoorde
 • Woordeboekvaardighede
 • Woordsoorte

 

Use our interactive Grade 4 Afrikaans practice exams today and ace your REAL Afrikaans exams tomorrow!

Guided Exam Revision

You’re probably too busy to be able to give your child the attention they need with exam studying. WorksheetCloud will guide and help your child with a customised Grade 4 Afrikaans exam revision plan based on the CAPS curriculum. And you’ll also receive access to Grade 4 Maths, English, Social Science and Natural Science worksheets!

Grade 4 Maths Worksheets South Africa

Reward Learning with REAL Prizes

Studying can be boring. WorksheetCloud makes it AWESOME with the WorksheetCloud Hall of Fame where your child can earn REAL rewards like Loot online shopping vouchers. The more you practice, the more you earn.

South African CAPS Worksheets

See Your Child’s Results (and Confidence) Improve

At a glance you can see what your child has been up to in WorksheetCloud with our detailed reports for Grade 4 Maths, English, Natural Science and Social Science. We guarantee that with regular use you’ll see their school results improve and their self-confidence skyrocket.

Download CAPS Worksheets South Africa

Our goal is to make parents’ lives easier

Read hundreds of other WorksheetCloud reviews here by parents across South Africa.

Fabulous app and extremely useful!

My daughter has completed her exams and we are so grateful to have stumbled upon your website. She did quite a few of your practice examination worksheets. I found the content to be most useful, with a great balance of questions in ranking of easy to difficult. Each section in the syllabus is covered comprehensively and my daughter really benefited for this year’s exams.

Nasira Vallee

Parent, Grade 4

WorksheetCloud maak ‘n groot verskil in ons lewe!

Ek het te hore gekom van WorksheetCloud deur ‘n vriendin. Ek was so beindruk met dit wat sy my gewys het dat ek dadelik ook my seun geregistreer het om deel te wees. Ek het begin vraestelle download en is in my skik met die hele konsep, hoe eenvoudig dit is en ekstra hulp wat dit bied om ‘n verskil te maak in my seun se eind eksamen se punt en vordering. Baie dankie aan almal wat werk om die program so ‘n sukses maak!

Sonet Schoeman

Parent, Grade 7

Start your membership today.

Better learning experience for your child, improved school results and fewer headaches for you. Sign up takes less than 2 minutes. Ready to give WorksheetCloud a try?