Grade 7 CAPS Worksheets

South African Grade 7 school worksheets covering English, Afrikaans, Maths, Natural Science, Social Science.

Grade 7 Worksheets

Never set another Grade 7 ‘practice’ test ever again!

WorksheetCloud gives you access to online and printable Grade 7 worksheets based on the CAPS curriculum. Our worksheets are 100% relevant to your child and include memorandums with model explanations to every question ensuring your child understands the content. Worksheets are categorised by term, grade and topic, making it easy for your to find relevant content for your child.

Take the full tour or see our list of Grade 7 worksheets below …

Jy hoef nooit weer ‘n Graad 7 oefentoets op te stel nie!

WorksheetCloud gee jou toegang tot die aanlyn en uitdrukbare werkkaarte vir Graad 7, gebaseer op die CAPS kurrikulum. Ons werkkaarte is 100% relevant vir jou kind en sluit memorandums met model verduidelikings vir elke vraag in om te verseker dat jou kind die inhoud verstaan. Werkkaarte is gekategoriseer volgens kwartaal, graad en tema en maak dit maklik vir jou om die relevante inhoud vir jou kind te vind.

Neem die volle toer of sien ons lys van Graad 7 werkkaarte hieronder

Online & Printable Grade 7 School Worksheets

The following South African CAPS subjects and topics are covered in WorksheetCloud for Grade 7.

Grade 7 English Worksheets

 • Antonyms
 • Dictionary skills
 • General grammar
 • Parts of speech
 • Poetry
 • Spelling
 • Comprehension: Advertising
 • Comprehension: Obesity
 • Comprehension: Going snorkelling
 • Comprehension: Living through a tornado
 • Comprehension: Mom and Sue
 • Comprehension: Once upon a time
 • Comprehension: Samuel Pepys
 • Comprehension: Scott’s last expedition
 • Comprehension: The bully in the dress

Grade 7 Maths / Wiskunde Worksheets

Die volgende inhoud is ook in Afrikaans beskikbaar.

 • Area and perimeter
 • Volume and surface
 • Common fractions
 • Counting numbers
 • Decimals
 • Integers and number properties
 • Percentage
 • Ratios and conversions
 • Lines, angles and triangles
 • Quadrilaterals and polygons

Grade 7 Social Science / Sosiale Wetenskappe Worksheets

Die volgende inhoud is ook in Afrikaans beskikbaar.

Geography / Geografie

 • Floods
 • Structure of the Earth
 • Volcanoes and earthquakes

History / Geskiedenis

 • Impact of the Trans-Atlantic slave trade on slaves
 • Slavery in the America South
 • The Kingdom of Mali
 • Timbuktu – Leo Afrikanus, the city and trade
 • Trade across the Sahara Desert

Grade 7 Afrikaans Worksheets

 • Begripslees: Nelson Mandela
 • Begripslees: Op pad om te gaan duik
 • Begripslees  Scott se laaste reis
 • Begripslees  Toneelstuk
 • Lees en Begrip
 • Antonieme en sinonieme
 • Idiome, intensiewe vorme en vergelykings
 • Leestekens
 • Meervoudsvorme
 • Sinsbou
 • Tydsvorme
 • Woordeskat
 • Vergelykings
 • Voornaamwoorde
 • Woordeboekvaardigheid
 • Woordeskat
 • Woordsoorte

Grade 7 Natural Science / Natuurwetenskappe Worksheets

Die volgende inhoud is ook in Afrikaans beskikbaar.

 • Acids, bases and neutrals
 • Energy transfer and the national grid
 • Heat transfer and energy saving
 • Historical development of astronomy
 • Periodic table of elements
 • Properties of materials and mixtures
 • Relationship of the Moon to Earth
 • Relationship of the Sun to Earth
 • Sexual reproduction
 • Solar energy and the Earth’s seasons
 • Sources and types of energy
 • Stored solar energy and life on Earth
 • The biosphere and biodiversity

Our goal is to make parents’ lives easier

Read hundreds of other WorksheetCloud reviews here by parents across South Africa.

Fabulous app and extremely useful!

My daughter has completed her exams and we are so grateful to have stumbled upon your website. She did quite a few of your practice examination worksheets. I found the content to be most useful, with a great balance of questions in ranking of easy to difficult. Each section in the syllabus is covered comprehensively and my daughter really benefited for this year’s exams.

Nasira Vallee

Parent, Grade 4

WorksheetCloud maak ‘n groot verskil in ons lewe!

Ek het te hore gekom van WorksheetCloud deur ‘n vriendin. Ek was so beindruk met dit wat sy my gewys het dat ek dadelik ook my seun geregistreer het om deel te wees. Ek het begin vraestelle download en is in my skik met die hele konsep, hoe eenvoudig dit is en ekstra hulp wat dit bied om ‘n verskil te maak in my seun se eind eksamen se punt en vordering. Baie dankie aan almal wat werk om die program so ‘n sukses maak!

Sonet Schoeman

Parent, Grade 7

Start your membership today.

Better learning experience for your child, improved school results and fewer headaches for you. Sign up takes less than 2 minutes. Ready to give WorksheetCloud a try?