Grade 9 CAPS Worksheets

South African Grade 9 school worksheets covering English, Afrikaans, Maths and Natural Science.

Grade 9 Worksheets

Never set another Grade 9 ‘practice’ test ever again!

WorksheetCloud gives you access to online and printable Grade 9 worksheets based on the CAPS curriculum. Our worksheets are 100% relevant to your child and include memorandums with model explanations to every question ensuring your child understands the content. Worksheets are categorised by term, grade and topic, making it easy for you to find relevant content for your child.

Take the full tour or see our list of Grade 9 worksheets below …

Jy hoef nooit weer ‘n Graad 9 oefentoets op te stel nie!

WorksheetCloud gee jou toegang tot die aanlyn en uitdrukbare werkkaarte vir Graad 9, gebaseer op die CAPS kurrikulum. Ons werkkaarte is 100% relevant vir jou kind en sluit memorandums met model verduidelikings vir elke vraag in om te verseker dat jou kind die inhoud verstaan. Werkkaarte is gekategoriseer volgens kwartaal, graad en tema en maak dit maklik vir jou om die relevante inhoud vir jou kind te vind.

Neem die volle toer of sien ons lys van Graad 9 werkkaarte hieronder …

Online & Printable Grade 9 School Worksheets

The following South African CAPS subjects and topics are covered in WorksheetCloud for Grade 9.

Grade 9 English Home Language Worksheets

English Home Language (1st Language)

 • Abbreviations, acronyms, initialisms and clipped truncation
 • Active and passive voice
 • Advertising
 • Comprehension
 • Concord: Subject and Verb Agreement
 • Dictionary work
 • Direct and indirect speech
 • Drama
 • Fact and opinion, subjective and objective
 • Homophones, homonyms and malapropisms
 • Idioms, proverbs and euphemisms
 • Literal and figurative language
 • Nouns and adjectives
 • Phrases and clauses
 • Poetry
 • Punctuation
 • Simile, metaphor, alliteration, assonance, personification, onomatopoeia, pun
 • Stereotyping, prejudice and bias
 • Verbs and adverbs

Grade 9 Afrikaans Huistaal Worksheets

Afrikaans Huistaal (1ste Taal)

 • Afkortings, verkortings en akronieme
 • Begripstoets
 • Direkte en indirekte rede
 • Enkelvoudige en saamgestelde sinne
 • Gedigte
 • Idiomatiese uitdrukkings, spreekwoorde en eufemismes
 • Lees- en skryftekens
 • Letterlike en figuurlike betekenis
 • Tyd: Verlede, teenwoordige, toekomende
 • Woordsoorte

Grade 9 Maths / Wiskunde Worksheets

Die volgende inhoud is ook in Afrikaans beskikbaar.

 • Exponents / Eksponente
 • Factorisation / Faktore
 • Equations / Vergelykings
 • Expressions / Uitdrukkings
 • Factors / Faktore
 • Products and quotients / Produkte en kwosiente
 • Space and shape / Ruimte en vorm

Grade 9 English First Additional Language Worksheets

English First Additional Language (2nd Language)

 • Comprehension
 • Concord: Subject-verb Agreement
 • Direct and indirect speech
 • Homophones and homonyms
 • Idioms and proverbs
 • Nouns, adjectives and pronouns
 • Prepositions and conjunctions
 • Punctuation and spelling patterns
 • Stems, prefixes, suffixes
 • Tenses
 • Verbs and adverbs

Grade 9 Afrikaans Eerste Addisionele Taal Worksheets

Afrikaans Eerste Addisionele Taal (2de Taal)

 • Afkortings, lees- en skryftekens
 • Begripstoets
 • Direkte en indirekte rede
 • Drama
 • Gedigte
 • Lydende en bedrywende vorm
 • Tyd: Teenwoordige, verlede, toekomende
 • Voornaamwoorde: Aanwysend, persoonlik, besitlik

Grade 9 Natural Science / Natuurwetenskappe Worksheets

Die volgende inhoud is ook in Afrikaans beskikbaar.

 • Atmosphere / Atmosfeer
 • Birth, life and death of stars / Geboorte, lewe en afsterwe van sterre
 • Cells as the basic unit of life
 • Cost of electrical power / Koste van elektriese krag
 • Electric cells as energy systems
 • Energy and the national electricity grid / Energie en die nasionale elektrisiteitsnetwerk
 • Forces / Kragte
 • Lithosphere / Litosfeer
 • Mining of mineral resources / Ontginning van minerale hulpbronne
 • Resistance / Weerstand
 • Series and parallel circuits
 • The Earth as a system / Die Aarde as ‘n stelsel

Our goal is to make parents’ lives easier

Read hundreds of other WorksheetCloud reviews here by parents across South Africa.

Fabulous app and extremely useful!

My daughter has completed her exams and we are so grateful to have stumbled upon your website. She did quite a few of your practice examination worksheets. I found the content to be most useful, with a great balance of questions in ranking of easy to difficult. Each section in the syllabus is covered comprehensively and my daughter really benefited for this year’s exams.

Nasira Vallee

Parent, Grade 4

WorksheetCloud maak ‘n groot verskil in ons lewe!

Ek het te hore gekom van WorksheetCloud deur ‘n vriendin. Ek was so beindruk met dit wat sy my gewys het dat ek dadelik ook my seun geregistreer het om deel te wees. Ek het begin vraestelle download en is in my skik met die hele konsep, hoe eenvoudig dit is en ekstra hulp wat dit bied om ‘n verskil te maak in my seun se eind eksamen se punt en vordering. Baie dankie aan almal wat werk om die program so ‘n sukses maak!

Sonet Schoeman

Parent, Grade 7

Start your membership today.

Better learning experience for your child, improved school results and fewer headaches for you. Sign up takes less than 2 minutes. Ready to give WorksheetCloud a try?