Grade 4 CAPS Worksheets

South African Grade 4 school worksheets covering English, Afrikaans, Maths, Natural Science, Social Science.

Grade 4 Worksheets

Never set another Grade 4 ‘practice’ test ever again!

WorksheetCloud gives you access to online and printable Grade 4 worksheets based on the CAPS curriculum. Our worksheets are 100% relevant to your child and include memorandums with model explanations to every question ensuring your child understands the content. Worksheets are categorised by term, grade and topic, making it easy for you to find relevant content for your child.

Take the full tour or see our list of Grade 4 worksheets below …

Jy hoef nooit weer ‘n Graad 4 oefentoets op te stel nie!

WorksheetCloud gee jou toegang tot die aanlyn en uitdrukbare werkkaarte vir Graad 4, gebaseer op die CAPS kurrikulum. Ons werkkaarte is 100% relevant vir jou kind en sluit memorandums met model verduidelikings vir elke vraag in om te verseker dat jou kind die inhoud verstaan. Werkkaarte is gekategoriseer volgens kwartaal, graad en tema en maak dit maklik vir jou om die relevante inhoud vir jou kind te vind.

Neem die volle toer of sien ons lys van Graad 4 werkkaarte hieronder …

Online & Printable Grade 4 School Worksheets

The following South African CAPS subjects and topics are covered in WorksheetCloud for Grade 4.

Grade 4 English Worksheets

 • Abbreviations
 • Apostrophe
 • Comprehension & Language
 • Comprehension: On the farm
 • Comprehension: Sport around the World
 • Comprehension: Summer of the Hummer
 • Comprehension: The fox and crow
 • Comprehension: The greedy dog
 • Comprehension: Three Ghosts at Christmas
 • Dictionary Skills
 • Language Study
 • Main Idea & Addresses
 • Parts of Speech
 • Phonics
 • Proper Nouns
 • Punctuation
 • Spelling

Grade 4 Maths / Wiskunde Worksheets

Die volgende inhoud is ook in Afrikaans beskikbaar.

 • Addition
 • Capacity
 • Common Fractions
 • Data Handling
 • Decimal Fractions
 • Division
 • Geometry
 • Length
 • Mass
 • Measurement (Perimeter, Area, Volume, Probability)
 • Money
 • Multiplication
 • Notation and Place Value
 • Number Sentences
 • Patterns
 • Problem Solving
 • Shape and Space
 • Subtraction
 • Time

Grade 4 Social Science / Sosiale Wetenskappe Worksheets

Die volgende inhoud is ook in Afrikaans beskikbaar.

Geography / Geografie

 • A globe and map of the world
 • Buildings, paths and roads
 • Map of South Africa
 • People and food
 • People and their needs
 • Symbols and keys of maps
 • Water for people
 • Water pollution
 • Ways of farming

History / Geskiedenis

 • Early forms of communication
 • Mahatma Gandhi
 • Modern forms of communication
 • Nelson Mandela
 • The oldest forms of human communication
 • Transport in the air
 • Transport on land – Animals, bicycles and carts
 • Transport on land – Cars and trains
 • Transport on water

Grade 4 Afrikaans Worksheets

 • Begripstoets: Die gulsige hond
 • Begripstoets: Jan en sy familie
 • Begripstoets: Op die plaas
 • Begripstoets: Sink of Swem
 • Beskrywende Woorde
 • Enkelvoud & Meervoud
 • Idiome
 • Lees- en Skryftekens
 • Selfstandige Naamwoorde
 • Teenoorgesteldes, Manlik & Vroulik
 • Tye
 • Verkleinwoorde
 • Voornaamwoorde
 • Werkwoorde
 • Woordeboekvaardighede
 • Woordsoorte

Grade 4 Natural Science / Natuurwetenskappe Worksheets

Die volgende inhoud is ook in Afrikaans beskikbaar.

 • Animal habits and habitats
 • Animal shelters
 • Animals in my garden
 • Birds in my garden
 • Change of state
 • Energy around us
 • Energy transfer
 • How we get water
 • Living and non-living things
 • Materials and their combinations
 • Movement energy
 • My body organs
 • Our solar system
 • Phases and properties of matter
 • Planet Earth and the Sun
 • Plants in my garden
 • Properties of materials
 • Raw and manufactured solids
 • Rocket systems
 • Slugs and bugs in my garden
 • Solids, liquids and gases
 • Sound
 • Sound energy
 • Sources of energy
 • Strengthening materials
 • The air around us
 • The Moon
 • The planet Earth
 • The Sun

Our goal is to make parents’ lives easier

Read hundreds of other WorksheetCloud reviews here by parents across South Africa.

Fabulous app and extremely useful!

My daughter has completed her exams and we are so grateful to have stumbled upon your website. She did quite a few of your practice examination worksheets. I found the content to be most useful, with a great balance of questions in ranking of easy to difficult. Each section in the syllabus is covered comprehensively and my daughter really benefited for this year’s exams.

Nasira Vallee

Parent, Grade 4

WorksheetCloud maak ‘n groot verskil in ons lewe!

Ek het te hore gekom van WorksheetCloud deur ‘n vriendin. Ek was so beindruk met dit wat sy my gewys het dat ek dadelik ook my seun geregistreer het om deel te wees. Ek het begin vraestelle download en is in my skik met die hele konsep, hoe eenvoudig dit is en ekstra hulp wat dit bied om ‘n verskil te maak in my seun se eind eksamen se punt en vordering. Baie dankie aan almal wat werk om die program so ‘n sukses maak!

Sonet Schoeman

Parent, Grade 7

Start your membership today.

Better learning experience for your child, improved school results and fewer headaches for you. Sign up takes less than 2 minutes. Ready to give WorksheetCloud a try?